Biografija

 

Hedvig Oršovai rođena je 15. juna 2003. godine u Somboru. Od svoje pete godine uči klavir kod profesorice Tereze Žili u Muzičkoj školi "Petar Konjović", Sombor a zatim prelazi u klasu profesorice Dunje Novičić. Na pijanističkim takmičenjima u Beogradu, Novom Sadu i Zrenjaninu postiže prva mesta.

U maju 2013. god. sa samo devet godina Hedvig komponuje svoju prvu kompoziciju "Ptica" sa kojom odmah nastupa u Somborskom narodnom pozorištu. Sledi niz novih kompozicija koje postaju sve zahtevnije i lepše. Direktorica muzičke škole, Milena Balog omogućuje Hedvig nastupe širom Sombora.

Od oktobra 2013. god. Hedvig pohađa časove komponovanja kod profesora Mirka Preguna.

U decembru iste godine započinje saradnju sa đacima sa smera Dizajn zvuka u okviru projekta snimanja audio CD-a koji vodi profesorica Željka Milošević.

CD pod nazivom "Moje prve kompozicije" u junu 2014. izdaje Udruženje "Art mreža" iz Novog Sada i zaveden je u Biblioteci Matice srpske, Novi Sad COBISS.SR-ID 281678087, ISBN: 978-86-89059-02-1. Na ovom CD-u Hedvig izvodi svoje kompozicije na klaviru.