Dobrodošli na sajt Hedvig Oršovai

 

"Hedino veliko srce malih umetničkih ruku, vodi se umom već stasalog kompozitora. Kao da smo već čuli negde svu tu muziku i pronalazimo deo nje u sebi. Ona nas vodi od najvećih dubina mora do večitog horizonta, gde ostajemo zauvek u mislima. Prirodno i spontano, Hedi oslikava svoju igru i poletnost, želju za životom koji je za nju muzika, a iznad svega zahvalnost na svemu što joj je dato, zahvalnost Univerzumu. Ona živi za muziku svaki dan. Celo Hedino biće pulsira ljubavlju prema muzici i tako oslobađa svoju genijalnost."

Hedina profesorica klavira, Dunja Novčić
maj 2014.